TNT Sacto: Tin tức; Truyện ngắn "Trái Mơ" (tiếp theo); Nhạc Tết Trung Thu; Quán Nụ Cười

30/9/2020: Chương trình được phát thanh trên làn sóng AM 1690 từ 1 PM – 3 PM, Thứ Hai – Thứ Sáu, tại thành phố Sacramento, California

Truyến ngắn "Trái Mơ" của Cam Li Nguyễn Thí Mỹ Thanh

==================

Xin mời quý vị bấm nút LIKE và SUBSCRIBE để nhận thông báo các chương trình tới.

Quý vị có thể hỗ trợ Radio Tiếng Nước Tôi dùng Paypal:
===== http://radiotiengnuoctoi.com/use-paypal/

Các tin khác