Ca Dao Tục Ngữ: Một cây làm chẳng nên non, 3 cây chụm lại nên hòn núi cao.

Ca Dao Tục Ngữ với Hồng Ánh và Nam Phong

Xin mời quý vị bấm các nút LIKE, SUBSCRIBE, và Nhấn chuông để nhận thông báo cho các chương trình tới. Cám ơn quý vị.

Quý vị có thể hỗ trợ Radio Tiếng Nước Tôi dùng Paypal:
===== http://radiotiengnuoctoi.com/use-paypal/

Các tin khác