Chương Trình Sóng Nhạc với Phương Thy và Nam Phong – 6:15 PM-7:30 PM Cali – 23/10/2020

Tiết mục Sóng Nhạc được Live Stream trên Youtube vào mỗi thứ Sáu. Trong tiết mục này, thính giả gọi vào đài để hát và anh Nam Phong sẽ đàn cho quý vị.

̃Quý vị muốn tham gia thì xin gọi các số điện thọai sau đây: 408-766-6409, 408-766-6410, 408-766-6411.

Các tin khác