Người Việt ở Mỹ ăn gì trong mùa lễ Tạ ơn

Người Việt của California có nhiều sở thích khi nói đến các món ăn vào dịp lễ Tạ ơn, hay Thanksgiving, ngày lễ lớn nhất trong năm ở Mỹ.
Xem video trên website của VOA – https://www.voatiengviet.com/a/ng%c6%b0%e1%bb%9di-vi%e1%bb%87t-%e1%bb%9f-m%e1%bb%b9-%c4%83n-g%c3%ac-l%e1%bb%85-t%e1%ba%a1-%c6%a1n/6330228.html

Các tin khác