Kết quả Raffle Hát Cho Người Yêu Nước

  Buổi gây quỹ Raffle Hát Cho Người Yêu Nước đã được tổ chức vào ngày Chủ Nhật 8/25/2019 tại thành phố San Diego, tiểu bang California. Hơn 300 đồng hương đã đến tham dự và hồi hộp theo dõi buổi sinh hoạt gây quỹ hỗ trợ cho các nhà đấu tranh dân chủ tại quốc nội. Theo thông báo của BTC thì các số trúng gồm có như sau:

Đọc thêm