Trường River Oaks Academy tại Houston

River Oaks Academy 10600 Richmond Ave, Houston, Texas 77042 https://www.riveroaksacademy.com Mọi chi tiết xin liên lạc : Võ Tuyết Hồng Email: tuyethong7@gmail.com – Cell: 832 767 9160 Xin quý phụ huynh hãy gửi con em đến học tại River Oaks Academy vì những đặc điểm sau đây: Thành lập hơn 32 năm Được công nhận bởi Tiểu Bang Texas Lớp học từ mẫu giáo cho đến lớp 12 Không đòi hỏi phải biết Anh ngữ để nhập trường Học phí thấp so với các trường tư khác của nước Mỹ…

Đọc thêm