Cộng đồng Việt Nam chung tay bảo vệ con trẻ và diệt trừ dịch bệnh COVID-19

California là tiểu bang đông cộng đồng sắc tộc nhất nước Mỹ và cũng là nơi có đông người Việt cư ngụ nhất trên thế giới – ngoài Việt Nam.  Do tính chất đa dạng này, chúng ta may mắn có một hệ thống y tế tiểu bang quan tâm đến sức khỏe của cộng đồng thiểu số, và đặc biệt trong tình hình dịch bệnh COVID-19 hoành hành suốt hơn 2 năm qua. Theo các dữ liệu liên quan tới tình trạng chích ngừa COVID-19, thì người Mỹ gốc…

Đọc thêm

Chương trình sức khoẻ của Alignment Health

Với tôn chỉ “sức khoẻ là vàng”, Alignment Health chia sẻ quan tâm về sức khoẻ của quý vị. Alignment có nhiều chương trình chăm sóc sức khoẻ với $0 (zero) lệ phí hàng tháng và dịch vụ chăm sóc khách hàng 24/7. Ngoài ra còn có các dịch vụ nổi bật như đưa và đón khi có hẹn y tế và tặng tiền mua vật phẩm hàng tháng.   Xin gọi ngay bây giờ để biết thêm chi tiết: 1-888-859-5166 (TTY 711) 8 am – 8 pm, 7 ngày…

Đọc thêm