TSTN: Bị Trump tấn công liên tục trong buối tranh luận, Biden phát biểu bất nhã, hỗn láo

iotiengnuoctoi.com) vào mỗi ngày trong tuần từ 10 sáng đến 11 sáng với Nam Phong, Trọng Nghĩa và Hoàng Thế Dân. ========= Xin mời quý vị bấm nút LIKE và SUBSCRIBE để nhận thông báo các chương trình tới. Quý vị có thể hỗ trợ Radio Tiếng Nước Tôi dùng Paypal: ===== http://radiotiengnuoctoi.com/use-paypal/

Đọc thêm

TNT Sacto: Tin tức; Truyện ngắn "Trái Mơ" (tiếp theo); Nhạc Tết Trung Thu; Quán Nụ Cười

30/9/2020: Chương trình được phát thanh trên làn sóng AM 1690 từ 1 PM – 3 PM, Thứ Hai – Thứ Sáu, tại thành phố Sacramento, California Truyến ngắn "Trái Mơ" của Cam Li Nguyễn Thí Mỹ Thanh ================== Xin mời quý vị bấm nút LIKE và SUBSCRIBE để nhận thông báo các chương trình tới. Quý vị có thể hỗ trợ Radio Tiếng Nước Tôi dùng Paypal: ===== http://radiotiengnuoctoi.com/use-paypal/

Đọc thêm

TSTN: Trump và Biden chuẩn bị cuộc tranh luận sẽ vô cùng hào hứng và gây cấn tại Ohio

29/09/2020: Thời Sự Trong Ngày được phát thanh trên hệ thống Radio Tiếng Nước Tôi và TNT Media (radiotiengnuoctoi.com) vào mỗi ngày trong tuần từ 10 sáng đến 11 sáng với Nam Phong, Trọng Nghĩa và Hoàng Thế Dân. ========= Xin mời quý vị bấm nút LIKE và SUBSCRIBE để nhận thông báo các chương trình tới. Quý vị có thể hỗ trợ Radio Tiếng Nước Tôi dùng Paypal: ===== http://radiotiengnuoctoi.com/use-paypal/

Đọc thêm

TNT Sacto: Tin tức; Truyện ngắn của Cam Li Nguyễn Thị̣ Mỹ Thanh; Đời Sống An Bình

29/9/2020: Chương trình được phát thanh trên làn sóng AM 1690 từ 1 PM – 3 PM, Thứ Hai – Thứ Sáu, tại thành phố Sacramento, California ================== Xin mời quý vị bấm nút LIKE và SUBSCRIBE để nhận thông báo các chương trình tới. Quý vị có thể hỗ trợ Radio Tiếng Nước Tôi dùng Paypal: ===== http://radiotiengnuoctoi.com/use-paypal/

Đọc thêm

CCTN: TT Trump đề cử Thẩm Phán Amy Coney Barrett vào Tối Cao Pháp Viện; Dân Chủ phản đối

27/9/2020: Câu Chuyện Tuần Này với Hoàng Thế Dân và Xuân Trâm được phát thanh vào mỗi Chủ Nhật từ 6 PM – 8 PM ̣(giờ Cali) trên hệ thống Radio Tiếng Nước Tôi và TNT Media =================== Xin mời quý vị bấm nút LIKE và SUBSCRIBE để nhận thông báo các chương trình tới. Quý vị có thể hỗ trợ Radio Tiếng Nước Tôi dùng Paypal: ===== http://radiotiengnuoctoi.com/use-paypal/

Đọc thêm

Chương Trình Sóng Nhạc với Phương Thy và Nam Phong – 6:15 PM-7:30 PM Cali – 25/9/2020

Tiết mục Sóng Nhạc được Live Stream trên Youtube vào mỗi thứ Sáu. Trong tiết mục này, thính giả gọi vào đài để hát và anh Nam Phong sẽ đàn cho quý vị. Radio TNT hy vọng sẽ thực hiện thường xuyên hơn trong thời gian tới các chương trình tương tự. Cám ơn quý vị đã theo dõi và ủng hộ Radio Tiếng Nước Tôi. Xin mời quý vị bấm nút LIKE và SUBSCRIBE để nhận thông báo các chương trình tới. Quý vị có thể hỗ trợ Radio…

Đọc thêm