Phỏng vấn tù nhân lương tâm Nguyễn Đặng Minh Mẫn, và mẹ là Bà Đặng Ngọc Minh.

Lê Sơn phỏng vấn tù nhân lương tâm Nguyễn Đặng Minh Mẫn, và mẹ là Bà Đặng Ngọc Minh. Kính mời quý vị sau khi xem thì bấm nút Like và Subscribe để nhận thông báo cho các chương trình tới. Quý vị có thể hỗ trợ Radio Tiếng Nước Tôi dùng Paypal: http://radiotiengnuoctoi.com/use-paypal/

Đọc thêm

Đề tài: 1) Cuộc chiến thương mại Mỹ – Trung; và 2) BOT tạ̣i Việt Nam

Diễn đàn tự do với LS Nguyễn Văn Đài và nhà báo Nguyễn Vũ Bình. Đề tài 1: Cuộc chiến thương mại Mỹ – Trung Đề tài 2: BOT tạ̣i Việt Nam Kính mời quý vị sau khi xem thì bấm nút Like và Subscribe để nhận thông báo cho các chương trình tới. Quý vị có thể hỗ trợ Radio Tiếng Nước Tôi dùng Paypal: http://radiotiengnuoctoi.com/use-paypal/

Đọc thêm

Sự thật về sức mạnh của người Tàu

Chương trình Trả Lai Sự Thật Lịch Sự được phát thanh vào mỗi thứ Bảy lúc 11 sáng (California) với XNV Lê Hoàng Hà, GS Hoàng Đức Phương, và GS Trần Đình Sơn. Kính mời quý vị bấm nút Like và Subscribe để nhận thông báo cho các chương trình tới. Quý vị có thể hỗ trợ Radio Tiếng Nước Tôi dùng Paypal: http://radiotiengnuoctoi.com/use-paypal/

Đọc thêm

Biểu tình chống Trung cộng tại Toronto, Canada – July 28, 2019

Đồng bào tại Toronto biểu tình trước lãnh sự quán Trung cộng tại Toronto vào ngày 28/7/2019 để phản đối Trung cộng xâm phạm khu vực Bãi Tư Chính của Việt Nam, đồng thời còn lên án nhà nướ́c CSVN hèn với giặc, ác với dân. Kính mời quý vị sau khi xem thì bấm nút Like và Subscribe để nhận thông báo cho các chương trình tới. Quý vị có thể hỗ trợ Radio Tiếng Nước Tôi dùng Paypal: http://radiotiengnuoctoi.com/use-paypal/

Đọc thêm

Dung hòa sự khác biệt

Hội luận với Lê Hải, Phú Sĩ, và TS Trần Diệu Chân Kính mời quý vị sau khi xem thì bấm nút Like và Subscribe để nhận thông báo cho các chương trình tới. Quý vị có thể hỗ trợ Radio Tiếng Nước Tôi dùng Paypal: http://radiotiengnuoctoi.com/use-paypal/

Đọc thêm

Cái chết đột ngột của Trần Bắc Hà

Hội luận với XNV Hoàng Hà, Luật sư Nguyễn Văn Đài, nhà báo tự do Lê Trọng Hùng Kính mời quý vị sau khi xem thì bấm nút Like, Share, và Subscribe để nhận thông báo cho các chương trình tới. Quý vị có thể hỗ trợ Radio Tiếng Nước Tôi dùng Paypal: http://radiotiengnuoctoi.com/use-paypal/

Đọc thêm