Giới đấu tranh VN chia sẻ kinh nghiệm bị bắt tù

http://www.bbc.com/vietnamese/vietnam-43603610 Bản quyền hình ảnhGETTY IMAGESImage captionNăm 2017 của giới xã hội dân sự bị đánh dấu bởi hai bản án đối với bà Trần Thị Nga và bà Nguyễn Ngọc Như Quỳnh “Mẹ Nấm” Năm 2017 đánh dấu một năm khắc nghiệt nhất đối với giới đấu tranh dân chủ ở Việt Nam, khi số lượng lớn các nhà hoạt động, bloggers bị bắt giữ và bỏ tù. Nổi bật là hai bản án 9-10 năm tù đối với bà Nguyễn Ngọc Như Quỳnh “Mẹ Nấm” và bà Trần…

Đọc thêm