Nêu gương để chống tham nhũng: Lại nói phét

Fb. Nguyễn Việt Nam Anh Phạm Minh Chính, Trưởng ban tổ chức Trung ương giáo huấn các đảng viên thực hiện tốt quy định về trách nhiệm nêu gương để chống tham nhũng, làm trong sạch đang lấy lại niềm tin của nhân dân…abc đại loại thế. Nghĩ cái đội này nó phét mà không biết ngượng mồm mà soi lại cái bản mặt mình trong gương xem nó là cái mặt gì. Ờ giờ thì các ông kêu gọi nêu gương thì các ông phải là người đi đầu. Nhất…

Đọc thêm