Lễ vật ‘khủng’ và sĩ diện hão!

Ngô Đồng Lễ hội là hoạt động có ý nghĩa tích cực với đời sống tinh thần của con người, góp phần lưu giữ giá trị văn hóa truyền thống và là tấm gương phản chiếu thái độ sống của một dân tộc. Người Việt Nam có thói quen đi hội đầu năm để trút bỏ những phiền muộn năm cũ, cầu bình an cho bản thân và gia đình, hi vọng về những điều tốt đẹp cho năm mới. Nhưng với một số người bây giờ, tâm linh đã…

Đọc thêm

Bối cảnh xuất hiện “Ngày Dựng Cờ Chính Nghĩa 8/3/1982”

BBT Web Việt Tân Để giúp cho quý độc giả hiểu lý do vì sao sau khi cuộc chiến Việt Nam kết thúc vào ngày 30/4/1975 mà vẫn có rất nhiều người Việt Nam yêu nước tiếp tục chiến đấu chống lại chế độ Cộng sản Việt Nam cũng như đã có hàng triệu người hy sinh mạng sống vượt biên, vượt biển tìm tự do, chúng tôi xin đăng tải lại một bài viết đã được đăng trước đây, trình bày tóm lược về bối cảnh của Việt Nam…

Đọc thêm

Đánh dấu 36 năm Dựng Cờ Chính Nghĩa

Lý Thái Hùng Ngày 8 tháng 3 năm nay, đánh dấu đúng 36 năm (1982-2018) ngày Mặt Trận Quốc Gia Thống Nhất Giải Phóng Việt Nam, gọi tắt là Mặt Trận, tiền thân của Đảng Việt Tân, công bố bản Cương Lĩnh Chính Trị nhằm minh định lập trường đấu tranh cứu nước và dựng nước, sau 7 năm thống trị của đảng Cộng sản Việt Nam. Tuyên ngôn cứu nước đã diễn ra trong bối cảnh tan tác, đau thương của toàn thể dân tộc sau khi miền Nam…

Đọc thêm