XOÁY TIN với Đỗ Dzũng & Mai Phi Long | 15/01/2021 | www.sbtngo.com

NHỮNG NGƯỜI BỊ BẮT VÌ THAM GIA BẠO ĐỘNG Ở QUỐC HỘI NGÀY 6/1 Quý vị hãy ủng hộ SBTN bằng cách liên lạc với các hãng Cable địa phương hoặc Directv ở số 1 866 687 7109 để bắt đài SBTN hoặc có thể xem SBTN qua hệ thống SBTN GO với giá $9.99 một tháng hoặc $99.99 một năm. Xin hãy vào trang nhà WWW.SBTNGO.COM để biết thêm chi tiết. Quý vị có thể download SBTN Go App trên Iphone, Ipad, Android phone, Chromecast, Apple TV, Android TV,…

Đọc thêm

ĐỐI DIỆN VỚI SỰ THẬT | 15/01/2021 | www.sbtngo.com

HỆ QUẢ CỦA VIỆC CẦM CỜ VÀNG BA SỌC ĐỎ GÂY BẠO ĐỘNG Ở TOÀ NHÀ QUỐC HỘI Quý vị hãy ủng hộ SBTN bằng cách liên lạc với các hãng Cable địa phương hoặc Directv ở số 1 866 687 7109 để bắt đài SBTN hoặc có thể xem SBTN qua hệ thống SBTN GO với giá $9.99 một tháng hoặc $99.99 một năm. Xin hãy vào trang nhà WWW.SBTNGO.COM để biết thêm chi tiết. Quý vị có thể download SBTN Go App trên Iphone, Ipad, Android phone, Chromecast,…

Đọc thêm

TIN TỨC SBTN | 15/01/2021 | www.sbtngo.com

Quý vị hãy ủng hộ SBTN bằng cách liên lạc với các hãng Cable địa phương hoặc Directv ở số 1 866 687 7109 để bắt đài SBTN hoặc có thể xem SBTN qua hệ thống SBTN GO với giá $9.99 một tháng hoặc $99.99 một năm. Xin hãy vào trang nhà WWW.SBTNGO.COM để biết thêm chi tiết. Quý vị có thể download SBTN Go App trên Iphone, Ipad, Android phone, Chromecast, Apple TV, Android TV, Amazon Fire TV, Roku TV và Xbox One. Những sản phẩm lưu niệm của…

Đọc thêm

KIM NHUNG SHOW | Guest: Giáo sư – Tiến sĩ Nguyễn Thanh Việt | 14/01/2021 | www.sbtngo.com

Quý vị hãy ủng hộ SBTN bằng cách liên lạc với các hãng Cable địa phương hoặc Directv ở số 1 866 687 7109 để bắt đài SBTN hoặc có thể xem SBTN qua hệ thống SBTN GO với giá $9.99 một tháng hoặc $99.99 một năm. Xin hãy vào trang nhà WWW.SBTNGO.COM để biết thêm chi tiết. Quý vị có thể download SBTN Go App trên Iphone, Ipad, Android phone, Chromecast, Apple TV, Android TV, Amazon Fire TV, Roku TV và Xbox One. Những sản phẩm lưu niệm của…

Đọc thêm

PHÓNG SỰ CỘNG ĐỒNG: Nghị quyết Cờ Vàng sau cuộc bạo loạn Quốc Hội

Hệ lụy của việc sử dụng lá cờ vàng ba sọc đỏ của một nhóm người ủng hộ Tổng Thống Trump tại trong vụ bạo loạn tại tòa nhà quốc hội Hoa Kỳ ngày 6 tháng 01 như thế nào đến chiến dịch cờ vàng trên khắp các tiểu bang Hoa Kỳ. Nhất là tại tiểu bang Massachusetts khi dân biểu tiểu bang Trâm Nguyễn cùng cộng đồng người Việt tỵ nạn cộng sản tại đây đã làm việc không ngừng nghĩ để vận động tiểu bang này công nhận…

Đọc thêm

XOÁY TIN với Đỗ Dzũng & Mai Phi Long | 14/01/2021 | www.sbtngo.com

TỔNG THỐNG TRUMP & ĐẢNG CỘNG HOÀ NỘI BỘ ĐẢNG CỘNG HOÀ Quý vị hãy ủng hộ SBTN bằng cách liên lạc với các hãng Cable địa phương hoặc Directv ở số 1 866 687 7109 để bắt đài SBTN hoặc có thể xem SBTN qua hệ thống SBTN GO với giá $9.99 một tháng hoặc $99.99 một năm. Xin hãy vào trang nhà WWW.SBTNGO.COM để biết thêm chi tiết. Quý vị có thể download SBTN Go App trên Iphone, Ipad, Android phone, Chromecast, Apple TV, Android TV, Amazon Fire…

Đọc thêm

TIN TỨC SBTN | 14/01/2021 | www.sbtngo.com

Quý vị hãy ủng hộ SBTN bằng cách liên lạc với các hãng Cable địa phương hoặc Directv ở số 1 866 687 7109 để bắt đài SBTN hoặc có thể xem SBTN qua hệ thống SBTN GO với giá $9.99 một tháng hoặc $99.99 một năm. Xin hãy vào trang nhà WWW.SBTNGO.COM để biết thêm chi tiết. Quý vị có thể download SBTN Go App trên Iphone, Ipad, Android phone, Chromecast, Apple TV, Android TV, Amazon Fire TV, Roku TV và Xbox One. Những sản phẩm lưu niệm của…

Đọc thêm

PHÓNG SỰ CỘNG ĐỒNG: Cờ vàng ba sọc đỏ trong cuộc tấn công Quốc Hội

Cuộc nổi loạn tại toà nhà Quốc hội Hoa Kỳ hôm thứ 4 ngày mùng 6 tháng giêng năm 2021 vừa qua, trong nhóm người nổi loạn tại toà nhà quốc hội, đặc biệt chúng ta nhận thấy sự xuất hiện của lá cờ vàng ba sọc đỏ đại diện cho người Việt tị nạn cộng sản ở khắp nơi trên thế giới. Sự việc một số người gốc Việt mang theo cờ vàng trong vụ bạo loạn đó có ảnh hưởng gì đối với cộng đồng người việt tại…

Đọc thêm

XOÁY TIN với Đỗ Dzũng & Mai Phi Long | 13/01/2021 | www.sbtngo.com

NỘI CÁC CỦA TỔNG THỐNG TRUMP ĐANG TRONG VỊ THẾ NÀO SAU CUỘC BẠO LOẠN 6/1? Quý vị hãy ủng hộ SBTN bằng cách liên lạc với các hãng Cable địa phương hoặc Directv ở số 1 866 687 7109 để bắt đài SBTN hoặc có thể xem SBTN qua hệ thống SBTN GO với giá $9.99 một tháng hoặc $99.99 một năm. Xin hãy vào trang nhà WWW.SBTNGO.COM để biết thêm chi tiết. Quý vị có thể download SBTN Go App trên Iphone, Ipad, Android phone, Chromecast, Apple TV,…

Đọc thêm

TIN TỨC SBTN | 13/01/2021 | www.sbtngo.com

Quý vị hãy ủng hộ SBTN bằng cách liên lạc với các hãng Cable địa phương hoặc Directv ở số 1 866 687 7109 để bắt đài SBTN hoặc có thể xem SBTN qua hệ thống SBTN GO với giá $9.99 một tháng hoặc $99.99 một năm. Xin hãy vào trang nhà WWW.SBTNGO.COM để biết thêm chi tiết. Quý vị có thể download SBTN Go App trên Iphone, Ipad, Android phone, Chromecast, Apple TV, Android TV, Amazon Fire TV, Roku TV và Xbox One. Những sản phẩm lưu niệm của…

Đọc thêm