Chương trình

GIỜ-Time
CALI.-USA

THỨ HAI
MONDAY

THỨ BA
TUESDAY

THỨ TƯ
WEDNESDAY

THỨ NĂM
THURSDAY

THỨ SÁU
FRIDAY

THỨ BẢY
SATURDAY

CHỦ NHẬT
SUNDAY

GIỜ-Time
CALI.-USA

24:00

RFI

RFI

RFI

RFI

RFI

RFI

RFI

24:00

1:00

Nước non ngàn dặm
Câu chuyện thời sự

Nối kết 2 miền (phát lại)
Tặng nhạc(phát lại)

Nối kết 2 miền (phát lại)
Tặng nhạc (phát lại)

Nối kết 2 miền (phát lại)
Tặng nhạc (PL)

Nối kết 2 miền (phát lại)
Tặng nhạc

Nối kết 2 miền (phát lại)
Tặng nhạc

Gối mộng

1:00

2:00

Thế giới quanh ta (PL)

Văn nghệ điện ảnh
Quê hương một thuở

Sức khỏe (phát lại)
Quê hương một thuở

khoa học (PL)
Quê hương một thuở

Đời sống xã hội
Giai thọai điển tích

Cải lương

Radio Mẹ hằng cứu giúp

2:00

3:00

VOA

VOA

VOA

VOA

VOA

VOA

VOA

3:00

4:00

Hạt giống tâm hồn (phát lại)

Hạt giống tâm hồn (phát lại)

Hạt giống tâm hồn
(phát lại)

Hạt giống tâm hồn
 (phát lại)

Hạt giống tâm hồn
(phát lại)

Hạt giống tâm hồn (phát lại)

Hạt giống tâm hồn
(phát lại)

4:00

5:00

ACTD2

ACTD2

ACTD2

ACTD2

ACTD2

ACTD2 

ACTD2 

5:00

6:00

     Chào cờ – Giới thiệu CT
             Tin tổng hợp

Giới thiệu ChươngTrình
Tin tổng hợp

Giới thiệu ChươngTrình
Tin tổng hợp

Giới thiệu ChươngTrình
Tin tổng hợp

Giới thiệu ChươngTrình
Tin tổng hợp

Quán nụ cười 1

Quán nụ cười 2

6:00

6:30

Tặng nhạc

Tặng nhạc

Tặng nhạc

Tặng nhạc

Tặng, đố nhạc, Hòa tấu

Quán nụ cười 1

Quán nụ cười 2

6:30

7:00

Văn nghệ điện ảnh

Sức khỏe

khoa học – Điện tóan

Đời sống xã hội

Nhạc Hòa tấu chọn lọc

Khoa học

Diễn đàn tự do 2

7:00

7:30

Quê hương một thuở

Quê hương một thuở

Quê hương một thuở

Hỏi đáp y học

Lịch sử phong tục

Lịch sử phong tục

Diễn đàn tự do 2

7:30

8:00

Đời sống an vui

Quán nụ cười 1

Đời sống quanh ta

Quán nụ cười 2

Tìm hiểu thuế

Đọc truyện Kiều

Văn chương chử nghĩa

8:00

9:00

Hạt giống tâm hồn VOA-tin tức

Hạt giống tâm hồn VOA-tin tức

Hạt giống tâm hồn VOA-tin tức

Hạt giống tâm hồn VOA-tin tức

Hạt giống tâm hồn VOA-tin tức

Chuyện trong tuần

Đố vui

9:00

10:00

Thế giới nghệ sĩ

Diễn đàn đời sống

Lời thơ ý nhạc

Diễn đàn đời sống

Câu chuyện tuần này

Trò chuyện cuối tuần

Đắc nhân tâm

10:00

11:00

Những Câu chuyện VN

Niềm tin và cuộc sống

Bình luận thời cuộc

Phật Giáo DPA

Câu chuyện tuần này

Đọc truyện

Tin tức cuối tuần

11:00

12:00

Nối kết tổng đài

Nối kết tổng đài

Nối kết tổng đài

Nối kết tổng đài

Nối kết tổng đài

Chuyện quê nhà

Bạn hửu và âm nhạc

12:00

13:00

Nhạc yêu cầu

Nước tôi dân tôi

Nhạc yêu cầu

Giai thọai điển tích

Nhạc yêu cầu

Nhạc chủ đề

Thi văn cội nguồn 

13:00

14:00

          Đọc truyện

Đọc truyện

Đọc truyện

Đọc truyện

Đọc truyện

Hỏi đáp y học

nhạc yêu cầu

14:00

15:00

Y học và đời sống (PL)

     Diễn đàn tự do 1

Tân cổ giao duyên

Diễn đàn tự do 2

Những mãnh đời nghiệt ngã

Y học và đời sống

Tiếng nói Tự Do Dân Chủ cho VN

15:00

16:00

Nối kết  2 miền-SD-SJ

Nối kết  2 miền-SD-SJ

Nối kết  2 miền-SD-SJ

Nối kết  2 miền-SD-SJ

Nối kết  2 miền-SD-SJ

Bình luận thời cuộc

Thế giới ngày nay

16:00

16:30

Tin tức (TH&MT)

Tin tức (TH&MT)

Tin tức (TH&MT)

Tin tức (TH&MT)

Tin tức (TH&MT)

Bình luận thời cuộc

Hương vị cuộc đời 

16:30

17:00

Tình ca quê hương

Tiếng nói Tự Do Dân Chủ cho VN (PL) 

Nhạc đấu tranh

BS Thomas Trọng Võ

Nước non ngàn dặm

Diễn đàn tự do 1

Câu chuyện tuần này 2

17:00

17:30

Tình ca quê hương

Tiếng nói Tự Do Dân Chủ cho VN (PL)  

Nhạc đấu tranh

Cổ nhạc miền nam

Chuyện dân tôi

Diễn đàn tự do 1

Câu chuyện tuần này 2

17:30

18:00

ACTD1

ACTD1

ACTD1

ACTD1

ACTD1

ACTD1

Câu chuyện tuần này 2

18:00

19:00

Thế giới quanh ta

Chuyện lạ-du lịch đó đây

Bạn hửu và âm nhạc

Nhịp cầu thân ái

Sóng nhạc

Những câu chuyện VN

Đời sống an vui

19:00

20:00

Nhạc yêu cầu

Ca dao tục ngữ thơ văn tâm tình

Thi văn cội nguồn 

Nhạc yêu cầu

Sóng nhạc

Cải lương

Phật Giáo DPA

20:00

20:30

Nhạc yêu cầu

Ca dao tục ngữ thơ văn tâm tình

Thi văn cội nguồn 

Nhạc yêu cầu

Sóng nhạc

Tình ca quê hương

Phật Giáo DPA

20:30

21:00

Tổng kết tin tức

Những vấn đề trong cuộc sống

Tuyến đêm

Tuyến đêm

Sóng nhạc

Chuyện lạ-du lịch đó đây

Đời sống quanh ta(PL)

21:00

22:00

Bạn muốn biết?
Chúng tôi muốn biết?

Văn hóa phong tục VN

Tuyến đêm

Tuyến đêm

Gối mộng

Nước tôi dân tôi

Ca dao tục ngữ tho văn tâm tình

22:00

23:00

Những bài tình ca hay nhất trên thế giới

Đọc truyện

Thế giới ngày nay

Thơ nhạc giao duyên

Thế giới nghệ sĩ

Lời thơ ý nhạc

Những mãnh đời nghiệt ngã

23:00