Chương trình

 

  GIỜ-Time

CALI.-USA

THỨ HAI

MONDAY

THỨ BA

TUESDAY

THỨ TƯ

WEDNESDAY

THỨ NĂM

THURSDAY

THỨ SÁU

FRIDAY

THỨ BẢY

SATURDAY

CHỦ NHẬT

SUNDAY

24:00 RFI RFI RFI RFI RFI RFI RFI
1:00 Nước non ngàn dặm

Câu chuyện thời sự

Nối kết 2 miền (phát lại)

Tặng nhạc(phát lại)

Nối kết 2 miền (phát lại)

Tặng nhạc (phát lại)

Nối kết 2 miền (phát lại)

Tặng nhạc (PL)

Nối kết 2 miền (phát lại)

Tặng nhạc

Nối kết 2 miền (phát lại)

Tặng nhạc

Văn chương chử nghĩa
2:00 Thế giới quanh ta (PL) Văn nghệ điện ảnh

Quê hương một thuở

Sức khỏe (phát lại)

Quê hương một thuở

khoa học (PL)

Quê hương một thuở

Đời sống xã hội

Giai thọai điển tích

Cải lương Cổ nhạc miền nam
3:00 VOA VOA VOA VOA VOA VOA VOA
4:00 Radio ĐLSN Radio ĐLSN (phát lại) Radio ĐLSN (phát lại) Radio ĐLSN (phát lại) Radio ĐLSN (phát lại) Radio ĐLSN (phát lại) Radio ĐLSN
5:00 ACTD2 ACTD2 ACTD2 ACTD2 ACTD2 ACTD2  ACTD2 
6:00      Chào cờ – Giới thiệu CT

             Tin tổng hợp

Giới thiệu ChươngTrình

Tin tổng hợp

Giới thiệu ChươngTrình

Tin tổng hợp

Giới thiệu ChươngTrình

Tin tổng hợp

Giới thiệu ChươngTrình

Tin tổng hợp

Quán nụ cười 1 Quán nụ cười 2
6:30 Tặng nhạc Tặng nhạc Tặng nhạc Tặng nhạc Tặng, đố nhạc, Hòa tấu Quán nụ cười 1 Quán nụ cười 2
7:00 Văn nghệ điện ảnh Sức khỏe khoa học – Điện tóan Đời sống xã hội Nhạc Hòa tấu chọn lọc Khoa học Diễn đàn tự do 2
7:30 Quê hương một thuở Quê hương một thuở Quê hương một thuở Hỏi đáp y học Lịch sử phong tục Lịch sử phong tục Diễn đàn tự do 2
8:00 Đời sống an vui Quán nụ cười 1 Đời sống quanh ta Quán nụ cười 2 Tìm hiểu thuế Đọc sử Việt Hỏi đáp y học
9:00 Radio ĐLSN

VOA-tin tức

Radio ĐLSN

VOA-tin tức

Radio ĐLSN

VOA-tin tức

Radio ĐLSN

VOA-tin tức

VOA-tin tức Chuyện trong tuần Trả lại sự thật cho lịch sữ (PL)
10:00 Thế giới nghệ sĩ Diễn đàn đời sống Tân cổ giao duyên

 

Lá thư tâm tình Câu chuyện tuần này Văn chương chử nghĩa Y học và đời sống (PL)
11:00 Những Câu chuyện VN

Talkshow Suremeal

Niềm tin và cuộc sống

Talkshow Suremeal

Bình luận thời cuộc

Talkshow Suremeal

Phật Giáo DPA

Talkshow Suremeal

Câu chuyện tuần này

Talkshow Suremeal

Trả lại sự thật cho lịch sữ Tin tức cuối tuần

 

12:00 Nối kết tổng đài Nối kết tổng đài Nối kết tổng đài Nối kết tổng đài Nối kết tổng đài Đọc truyện Bạn hửu và âm nhạc

 

13:00 Nhạc yêu cầu Nước tôi dân tôi

 

Nhạc yêu cầu Giai thọai điển tích

 

Nhạc yêu cầu Chuyện quê nhà Hội luận cuối tuần
14:00           Đọc truyện Đọc truyện Đọc truyện Đọc truyện Đọc truyện Thi văn cội nguồn  nhạc yêu cầu
15:00 Y học và đời sống      Diễn đàn tự do 1 Lời thơ ý nhạc Diễn đàn tự do 2 Những mãnh đời nghiệt ngã Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp Tiếng nói Tự Do Dân Chủ cho VN
16:00 Nối kết  2 miền-SD-SJ Nối kết  2 miền-SD-SJ Nối kết  2 miền-SD-SJ Nối kết  2 miền-SD-SJ Nối kết  2 miền-SD-SJ Bình luận thời cuộc Thế giới quanh ta
16:30 Tin tức (TH&MT) Tin tức (TH&MT) Tin tức (TH&MT) Tin tức (TH&MT) Tin tức (TH&MT) Những câu chuyện VN Thế giới quanh ta
17:00 Tình ca quê hương Tiếng nói Tự Do Dân Chủ cho VN (PL)   Chuyện quê nhà Cổ nhạc miền nam Nước non ngàn dặm Diễn đàn tự do 1 Câu chuyện tuần này 2
17:30 Tình ca quê hương Tiếng nói Tự Do Dân Chủ cho VN (PL)   Chuyện quê nhà

Câu chuyện thời sự

Cổ nhạc miền nam Chuyện dân tôi Diễn đàn tự do 1 Câu chuyện tuần này 2
18:00 ACTD1 ACTD1 ACTD1 ACTD1 ACTD1 ACTD1 Câu chuyện tuần này 2
19:00 Thế giới quanh ta Chuyện lạ-du lịch đó đây Chuyện trong tuần Nhịp cầu thân ái Sóng nhạc Chuyện lạ-du lịch đó đây Ca dao tục ngữ tho văn tâm tình (PL)
20:00 Nhạc yêu cầu Ca dao tục ngữ thơ văn tâm tình Thi văn cội nguồn  Nhạc yêu cầu Sóng nhạc Cải lương Phật Giáo DPA
20:30 Nhạc yêu cầu Ca dao tục ngữ thơ văn tâm tình Đọc sử Việt Nhạc yêu cầu Sóng nhạc Tình ca quê hương Phật Giáo DPA
21:00 Tổng kết tin tức Những vấn đề trong cuộc sống Tuyến đêm Tuyến đêm Sóng nhạc Niềm tin và cuộc sống

 

Đời sống an vui (PL)
22:00 Bạn muốn biết?

Chúng tôi muốn biết?

Văn hóa phong tục VN Tuyến đêm Tuyến đêm Đọc truyện TM

Câu chuyện thời sự

Nước tôi dân tôi Đời sống quanh ta (PL)
23:00 Những chuyện khó tin Đọc truyện Thế giới ngày nay Thơ nhạc giao duyên Thế giới nghệ sĩ Lời thơ ý nhạc Những mãnh đời nghiệt ngã (PL)