Hãy Lên Tiếng Phản Đối CSVN Bắt Giữ và Xét Xử HAEDC

Ngày 6/4/2018: Phỏng vấn cô Nguyễn Thuý Quỳnh, Phát ngôn nhân HAEDC.


Kính mời thính giả theo dõi các cuộc biểu tình hỗ trợ HAEDC được trực tiếp truyền thanh trên hệ thống Radio Tiếng Nước Tôi (giờ California):


Các tin tức liên hệ: