Radio Tiếng Nước Tôi Sacramento – AM 1690

Là chương trình phát thanh tiếng Việt duy nhất, phục vụ cộng đồng từ năm 2000 cho tới nay 2020; phát thanh từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần, 1g trưa đến 3g chiều trên băng tần AM 1690

Chương trình hằng ngày trên youtube: