Radio Tiếng Nước Tôi Sacramento – AM 1690

Là chương trình phát thanh tiếng Việt duy nhất, phục vụ cộng đồng từ năm 2000 cho tới nay 2020; phát thanh từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần, 1g trưa đến 3g chiều trên băng tần AM 1690 tại thành phố Sacramento và phụ cận

Tự bảo vệ mình khỏi COVID-19: Hãy ngừng hút thuốc và vaping ngay bây giờ:

Chương trình hằng ngày trên youtube: