Coi nhân dân là thù địch, họ còn sống với ai?

  Blogger Bùi Tín| Tình hình trong nước càng ngày càng xấu đi một cách cực kỳ nguy hiểm. Nhân dân thức tỉnh khi lãnh đạo ngày càng quan liêu tham nhũng, xã hội suy đồi, bất công lan rộng, tất cả những ý kiến, nguyện vọng chính đáng của người dân mong muốn đảng lắng nghe và chấp nhận đều bị Bộ Chính trị bỏ ngoài tai, còn vu cáo chụp mũ là bị ảnh hưởng, xúi giục, mua chuộc của phản động, của đảng Việt Tân nào đó…

Đọc thêm

Nhu cầu cấp bách một cơ quan thăm dò dư luận

Bùi Tín Một chính quyền dân chủ tiến bộ luôn có nhu cầu tìm hiểu, bắt mạch dư luận quần chúng rộng rãi, thăm dò nhận thức, nguyện vọng của nhân dân để điều chỉnh đường lối chính sách của mình cho phù hợp. Ở các nước văn minh, chính quyền và người công dân luôn cần đến các cơ quan thăm dò dư luận, xử dụng như những công cụ cần thiết, nhất là trong các cuộc bầu cử, và trong cuộc sống hàng ngày để cập nhật tình…

Đọc thêm

Làm thế nào hàn gắn quan hệ đối ngoại?

Bùi Tín – VOA| Hiện nay quan hệ đối ngoại của nước CHXHCN Việt Nam đang ở vào thời xấu, căng thẳng với một số nước. Điều này ai cũng biết. Nhưng vì nhiều lẽ người ta cứ im lặng, hy vọng thời gian sẽ tự nó hàn gắn, có lợi cho các bên. Ta cần họ, họ cũng cần ta, lo gì! Theo tôi, Ban chấp hành TƯ, Quốc hội nên thảo luận thật kỹ vấn đề này, không nên để chậm trễ. Ai cũng biết, quan hệ giữa…

Đọc thêm