Trả Lại Sự Thật Cho Lịch Sử

Chương trình: Trả Lại Sự Thật Cho Lịch Sử
(Bắt đầu từ Thứ Bảy 2/12/2017)

 

Thời gian: Mỗi thứ Bảy, từ 11 sáng đến 12 giờ trưa (California)
Phụ trách: Học giả Hoàng Đức Phương và XNV Lê Hoàng HàVài lời giới thiệu về học giả Hoàng Đức Phương và chương trình:

Widget not in any sidebars