Giới Thiệu

LÝ TƯỞNG PHỤC VỤ

Góp tiếng nói để xây dựng một cộng đồng Việt Nam hải ngoại phồn thịnh về kinh tế, giầu đẹp về văn hóa, gắn bó với cội nguồn và hùng mạnh về chính trị ngay tại các quốc gia định cư hầu hỗ trợ công cuộc dân chủ hóa Việt Nam hôm nay và canh tân đất nước ngày mai.

MỤC TIÊU HOẠT ĐỘNG

Phát triển hệ thống Radio Tiếng Nước Tôi thành phương tiện truyền thông trải rộng nhất trong cộng đồng người Việt tại hải ngoại. Qua đó góp phần xứng đáng trong việc xiền dương văn hóa Việt Nam và xây dựng cộng đồng người Việt phồn thịnh, trường tồn.

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

Luôn luôn nỗ lực thực hiện các chương trình phát thanh với nội dung phong phú, cung cấp tin tức nhanh, chính xác, cống hiến nhiều tiết mục hay lạ, vui tươi và bổ ích cho mọi tầng lớp thính giả.

SỰ HÌNH THÀNH HỆ THỐNG TRUYỀN THÔNG TIẾNG NƯỚC TÔI

Khởi đầu từ tháng 11 năm 1999, hệ thống truyền thông Tiếng Nước Tôi đến với quý thính giả tại San Jose với vài giờ phát thanh mỗi ngày trên làn sóng 1430AM. Một thời gian ngắn sau đó, ba đài phát thanh độc lập tại San Jose, San Diego, và Sacramento đã kết hợp và chính thức hình thành hệ thống truyền thông Tiếng Nước Tôi (tức Radio Tiếng Nước Tôi) vào tháng 5 năm 2000. Theo đà phát triển, Radio Tiếng Nước Tôi nay đã có mặt tại các thành phố San Diego, Sacramento, Atlanta, Austin, Boston, Phoenix, Kansas City tại Hoa Kỳ và các thành phố Adelaide, Melbourne, Brisbane, Sydney ở Úc Đại Lợi.

Vào tháng 4 năm 2003, Tổng Đài Tiếng Nước Tôi được thành lập và phụ trách việc thực hiện, cung cấp toàn bộ nội dung phát thanh 24 giờ mỗi ngày. Với bước phát triển đó, việc phát triển các đài địa phương đã trở nên dễ dàng hơn trước.