Cập Nhật Việc Tổng Kết Thống Kê Dân Số 2020

 

 

Ron Jarmin, Giám Đốc US Census 2020

Cục Thống Kê Dân Số Hoa Kỳ dự kiến sẽ hoàn thành các kết quả đầu tiên từ cuộc Thống Kê Dân Số 2020 vào ngày 30 tháng 04 năm 2021, theo giám đốc Ron Jarmin trong một bài blog (bằng tiếng Anh) ngày 2 tháng 2 năm 2021. Những kết quả đầu tiên sắp được công bố sẽ bao gồm tổng số đếm đầu người toàn quốc và từng tiểu bang, cùng Đặc Khu Columbia và Puerto Rico. Thống kê dân số của các tiểu bang (state) sẽ giúp xác định số ghế mỗi tiểu bang (state) tại  Hạ Viện Hoa Kỳ. Những kết quả thống kê về chủng tộc hoặc sắc tộc được công bố trong một bản phát hành dữ liệu trong tương lai.

Ông Jarmin giải thích rằng Cục Thống Kê Dân Số hy vọng công bố kết quả này muộn nhất là ngày 31 tháng 12 năm 2020, nhưng đã bị trì hoãn do đại dịch COVID-19 và những vấn đề được phát hiện trong giai đoạn tổng kết dữ liệu. Ông giải thích rằng những trở ngại do việc tổng kết một số lượng lớn dữ kiện như vậy là bình thường, lại them đại dịch COVID-19, và mục đích của Cục Thống Kê Dân Số là tạo ra một thống kê dân số đầy đủ và chính xác – một thống kê dân số mà tất cả mọi người hiện đang sống ở Hoa Kỳ đều được đếm một lần, một lần duy nhất và theo đúng vị trí.

Ông Jarmin cũng nói rằng Cục Thống Kê Dân Số sẽ tiếp tục cập nhật tin tức về Thống Kê Dân Số 2020, bao gồm các phân tích từ các chuyên gia bên ngoài, giúp cho công nhìn rõ hơn về những vấn đề nội tại của công việc và sẽ nâng cao mức độ tin tưởng trong việc sử dụng kết quả Thống Kê Dân Số 2020.

Xin quý vị nhớ rằng các kết quả thu thập dữ liệu của Thống Kê Dân số 2020 sẽ không bao gồm thông tin về tình trạng quốc tịch hay di trú;  theo Lệnh Hành pháp được Tổng thống (chỉ bằng tiếng Anh) ký ban hành vào tháng 1 năm 2021 chúng tôi không cung cấp thông tin này cho chức năng phân phối. Cục Thống Kê Dân Số đã đình chỉ tất cả các công việc liên quan đến tình trạng di trú của dân số Hoa Kỳ cho Thống Kê Dân Số 2020 vào ngày 12 tháng 1 năm 2021. Xem tuyên bố gần đây nhất (chỉ bằng tiếng Anh) công bố ngày 21 tháng 1 năm 2021